Artiklar | Articles

2010-08-04
De besteg Helagsglaciären

Patrik och Johan


SA2ME/3/p besteg måndagen den 2 augusti Helagsglaciären med SOTA-ref SM/JL-001 efter att ha vandrat 13 km och klättrat ca 750 höjdmeter.

De bar med sig utrustning för att kunna var igång under en längre tid och var QRV 7h konstant och körde 115 kontakter på banden 80, 40 samt 20 m. SSB och CW gav mycket fina resultat. Ett flertal stationer ropade in på flera olika band och framförde gratulationer för en härlig aktivering där så många fick chansen att få köra SOTAN. Efter avslutad aktivitet klättrade de ner och återvände till tältet.

Tisdagen den 3 augusti bröt man baslägret och vandrade 13 km med full packning mot Kläppen för att där bege sig mot Hoverberget SM/JL-064 för att utföra en aktivering. Här bjöds det på regn men till slut lite sol, ca 60 call kom med i loggen. 80, 40 samt 20 m SSB och CW kördes med varierande resultat. Men, på 20 SSB ropade HZ1DG och gav en fin 55 i rapport! Inte illa på 10w SSB.

SA2ME tackar alla som hjälper till med alla möjliga och omöjliga saker då vi är ute i terrängen. En särskild hälsning och tack vill vi framföra till SE5X Lennart

73 de SA2ME


***
Artikel i QTC 2010:5 
___

Som nybliven radioamatör har jag försökt pröva på så många olika ”moder” av denna mycket spännande hobby som möjligt. Att konstruera egenhändigt byggda saker har varit en riktig utmaning och mycket spännande. Antenner, spänningsaggregat, baluner, RF-chokar ja en hel djungel av nya saker har man stött på! Alla i familjen uppskattar dessa projekt; nästan jämt... Man kan på nolltid förvandla ett vardagsrum till en fantastisk verkstad med ett projekt! Alla grannar visar stort intresse för de nya trådarna som hänger i trädkronorna runt om och även, i vissa fall, ett enormt engagemang, då olika tester av antenner utförs, för de nya störningarna på TVn… En felvänd kondensator kan även liva upp stämningen en smula.

QRP
Att under fältmässiga förhållanden köra radio med minimal utrustning gav efter första testen blodad tand! Min mentor i detta blev SM5MEK Janne som har stor rutin inom detta område. Vi genomförde ett par expeditioner till lite olika delar av de uppländska skogarna och lyckades avverka ett par QSOn. Det var här som idén kom att aktivera lite exotiska platser i norrbotten, där jag har mina rötter.

SA2ME QRP Radio-club
När det var dags för den årliga påskresan hem till Renträsk så kom tanken på att skaffa en signal som ”betydde” något. Planen var redan klar att jag skulle köra QRP från den ”same” kåta som finns ca 5km från byn, mitt ute i ingenstans. Som en blixt från klar himmel kom iden om att man borde ha signalen SA2ME (SAME)! Den inom SM5-land mycket kända och eteraktiva ”kvartetten”* konsulterades omedelbart! Beslut om bildandet av QRP Radio-club SA2ME togs i ett flygande fläng. Efter en kontakt med SSA (Erik) fick vi klara papper på signalen till klubben! Nu var det bara att köra!

”Dit andra bävar för att gå”
Söndagen den 4 april 2010 kl 0800 var det dagen D för SA2ME, solen lös från en mol fri himmel och -8 grader ute. Att det har trillat ner lite snö under denna segdragna vinter torde ej ha undgått något i vårt avlånga land. Men att det skulle vara bottenlöst puder ställde till det en aning då planen var att på skidor ta sig ut till kåtan. Denna plan skrotades omedelbart då det visade sig att man sjönk ner till midjan i snön. Ett mer modernt färdmedel togs till, snöskoter! Även dessa har en viss begränsning visade det sig och alla som har kört fast ”in i ståpan å i åvanavattnet”** vet hur svettigt det kan bli. Det var ett stort projekt och x antal kalorier omsattes för att nå målet. Men vad gör man inte för att bli QRV!
Temperaturen inne i kåtan visade sig dock inte vara fördelaktig för livslängden på de blyaccar som jag laddad så omsorgsfullt dagen innan. En mindre brand anlades för att få en behaglig temperatur i kåtan. Efter resning av antenner var SA2ME QRV på 80m ssb kl 0910.

80m 3,750 MHz
Då vi annonserat lite i bulletinen om denna aktivitet lät sig inte svaren vänta, efter ett allmänt anrop från Leddningskåtan. Ett flertal stationer avverkades i rasande fart med mycket goda signaler. Kåtan står mitt ute på en myr, vilket visade sig ge bra ”take a ways” för de ynka 5 watt som skickades ut. Antennen var en egentillverkad dipol för 80m som satt på ynka 6m över snön. SM3 samt SM2 stationerna dundrade in med signaler 5-9+. Från Gällivare i norr till Bodö i väst och ända ner till Vegby (SM6NT) registrerades kontakter. När klockan började närma sig tiden för bulletinen som SK3SSA sänder på just denna frekvens övergick jag till CW! Här bör nämnas att SK3SSA erbjöd mig frekvensen om jag ville ligga kvar! Stort tack! Efter att ha slagit CQ tills det första accet tagit slut utan att fått något svar letade jag upp SK5DBs QRP grupp som var ute i den Uppländska myllan och körde och fick ett QSO med SM5MEK på CW. När klockan började närma sig 1100 blev bandet uppslukat av, för mig mycket svårtolkade, signaler. Det visade sig att det var test på 80m för ”de Danske”. Strömmen tog slut runt kl 1230 och vi packade ner allt och begav oss hem. Vilken härlig tur! Stort tack till alla som var med på bandet och till styrelsen för SA2ME, SK5DBS medlemmar samt SSA!
73de

Johan
SA2ME (SA5BJM)  

* SA5BJM, SA5BBE, SA5BDS & SA5BCG
** Rikssvenska för mindre bra skoterföre...